Preguntes freqüents Masquefa Sense Fils

Cal que et posis en contacte amb el servei d’atenció de Masquefa Sense Fils en el correu electrònic i ens facis la teva sol.licitud.

Et contestarem amb una adreça, usuari i contrasenya de la que podràs descarregar les factures.

A traves d’una antena receptora wifi que s’instal·la a casa i que es connecta a un node emissor que està enllaçat a la fibra òptica, i que per això permet un servei ràpid i de qualitat.

Per contractar Internet MSF i Internet MSF Professional cal instal·lar una antena receptora que s’ha d’adquirir al CTC en el moment que es contracti el servei.

La documentació necessària és: instància de sol•licitud, DNI del titular i número de compte bancari.

Per contractar l’Accés Residencial i Professional cal instal•lar una antena receptora que s’ha d’adquirir al CTC en el moment que es contracti el servei.

Un cop feta la prova de senyal, el titular haurà de venir personalment al CTC a signar el contracte.

Per contractar el servei de telefonia ip cal també contractar o ja tenir contractat el servei d’Internet. Els usuaris que ja disposin de telèfon a casa hauran d’adquirir un adaptador. Aquest aparell s’instal•la fàcilment, connectant-se a un router. És suficient amb un únic adaptador per convertir tots els terminals de telèfon que es tinguin a casa o a l’oficina, ja siguin fixes o inalàmbrics, al sistema de veu IP.

La telefonia IP (veu sobre IP o VoIP, de l’anglès Voice over IP), és una tecnologia per a mantenir converses de veu sobre la connexió d’Internet o qualsevol xarxa IP.

Els usuaris de telefonia ip tindran integrat amb Masquefa Sense Fils Internet i telèfon. És imprescindible contractar o ja tenir contractat el servei d’Internet per a poder disposar del servei de telefonia.

Els usuaris poden conservar el seu número de telèfon actual (93 772 XX YY) i no han de pagar la portabilitat.

Per a utilitzar el servei de telefonia per Internet de Masquefa Sense Fils i aprofitar els telèfons que l’usuari ja tingui a casa, haurà d’adquirir un adaptador. En cas de no disposar de telèfon propi, cal adquirir un telèfon inalàmbric (wifi) preparat per la veu IP.

Principals avantatges de la telefonia ip:

  • Integració en un únic operador dels serveis d’Internet i telefonia.
  • Tarifes econòmiques.
  • Baix cost dels minuts addicionals.
  • Establiment de trucada gratuït (tant a telèfons fixes com mòbils).
  • Trucades gratuïtes entre tots els usuaris del servei de veu IP de Masquefa Sense Fils.
  • No es paga cap quota de manteniment.
  • Possibilitat de conservar el número de telèfon actual, amb cost zero per a la portabilitat.
  • Altres prestacions: redirecció de trucades, servei de contestador i identificador de trucades.

Els usuaris tenen dues opcions per a instal·lar l’antena receptora de senyal wifi a casa seva.

Per una banda, ho poden fer ells mateixos realitzant una autoinstal·lació amb el suport d’un manual d’instal·lació Nano Station i d’un manual d’instal·lació Router TP LINK. Cal tenir en compte que és necessari tenir certs coneixements de telecomunicacions per a poder seguir el manual.

També hi ha disponibles empreses amb instal·ladors qualificats que per 80€/iva inclòs realitzaran una instal·lació bàsica que inclou 10 metres de cable, faran la prova de senyal i deixaran el servei en funcionament.

En cas d’averia podeu trucar al telèfon d’atenció al client 93 131 63 63 o al telèfon del CTC 93 772 58 23 extensió núm. 1Si truqueu fora d’horari d’atenció, cal que deixeu missatge al contestador i  és molt important que faciliteu el nom del titular del contracte, el telèfon de contacte i expliqueu breument  l’averia que teniu

També disposeu del correu electrònic

Per poder sol·licitar la baixa del servei és necessari fer-ho per instancia.

Podeu adreçar-vos personalment al CTC Av. Catalunya núm. 62 o fer-ho online en el següent enllaç:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=922&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

Cal tenir en compte que la baixa sol·licitada serà efectiva el primer dia del mes següent.

Valora l’atenció al CTC