Condicions generals del servei

 • Les altes del servei Masquefa Sense Fils seran efectives a principis del mes següent d’haver-la sol·licitat. I les baixes s’han de comunicar abans de l’últim dia del mes i es faran efectives el primer dia del més següent d’haver-la sol·licitat.
 • Els clients amb més de dos anys d’antiguitat al servei tenen un descompte d’un euro per fidelitat en la quota.
 • Les quotes dels serveis Masquefa Sense Fils es pagaran per domiciliació bancària mensualment.
 • En cas de no estar al corrent de pagament es procedirà al tall del servei provisionalment a l’espera de que l’usuari faci efectiva la quantitat pendent. Si la situació no es resol, es procedirà a la baixa definitiva.
 • Per evitar la baixa definitiva del servei, s’haurà d’efectuar el pagament abans de finalitzar el mes al CTC o mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Un cop rebut el pagament, en un màxim de 24 hores, es restablirà el servei.
 • Les factures retornades pel banc tindran un recàrrec de 4.96€ (iva no inclòs) que serà d’aplicació en la factura del mes següent.
 • El material o els accessoris són propietat de l’usuari, excepte, en el cas que hagi escollit l’opció de lloguer.
 • Els nous usuaris que es donin d’alta tenen un descompte del 50% en l’antena i el router.
 • El cost del material o els accessoris es farà en un sol pagament, juntament amb la primera quota per domiciliació bancària. En cas d’usuaris que fraccionin el pagament es cobrarà també per domiciliació bancària, juntament amb les quotes mensuals, de la mateixa manera que els clients que hagin escollit l’opció de lloguer.

 • Als usuaris que sol·licitin la baixa del servei i no hagin acabat de pagar el material o accessoris, se’ls cobrarà l’import restant al més següent per domiciliació bancària.

 • La garantia de l’antena és d’un any i en la resta de materials i accessoris de dos anys. La garantia queda anul·lada en cas de mal ús o manipulació per part de l’usuari.
 • En cas d’avaria de l’antena o el router per causa de pujades o baixades de tensió, la garantia també queda anul·lada. Des de Masquefa Sense Fils podem verificar la causa i fer un informe per entregar a l’empresa asseguradora, en cas de que l’usuari tingui una pòlissa contractada.
 • La factura de Masquefa Sense Fils inclou tots els serveis que té contractat l’usuari. Per tal de descarregar les factures els usuaris ho poden sol·licitar-ho al CTC on se’ls lliuraran les dades d’accés.
Valora l’atenció al CTC