Protecció de dades i legalitat

L’Ajuntament de Masquefa, informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

Les persones, de les que l’Ajuntament de Masquefa posseeix dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal:

Ajuntament de Masquefa. Secretaria
Major, 93
08783 Masquefa

Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Valora l’atenció al CTC